Pascale Doxy: Sa w’ap gade la-a?

Sa w’ap gade la-a?

Bra ki rache?

Je ki pete?

Tèt ki kraze?

Fanm k’ap trepase?

Yon moman ki brote vant mwen ale?

Ki foto w’ap pran la-a?

Ou klap! klap!

Ou voye youn nan Nò

Yon lòt nan Sid

Pòtre m’ fè letoudimond!

Yon ti vè diven nan dyòl ou

Pye w’ sou yon ti chèz ba

W’ap dèz kò w’

Mizè moun se yon bèl woman

Van soufle dife

Dife fè flanm

Flanm propaje

Flanm rive devan pa pòt ou

Ou gen estenktè?

Yon milyon diskou

Kostim ak brezo pou sove Limanite

Donasyon adwat gala agòch

Adopte se solisyon

Any! W’ap metrize lodyanz konsyans ou!

Men Dyab!

Latè se adrès pa w’ tou!

Dlo, Van, Dife ak Tè

Se istwa pa nou tout!

Bann foto sa yo w’ ap gade la-a,

Siman se

Imaj ou….

Lavi w’…

Demen w’…

***

Pascale DOXY is an artist born and raised in Port-au-Prince, Haiti.  While working as both a teacher and a school administrator in the Caribbean country, she managed to write several books for children grades 1 to 11: Guides de Savoir-vivre.

Following the 2010 earthquake, Pascale moved to Florida, where she has showcased her paintings and poems about the tragedy. She is currently planning other exhibits and looking forward to publishing her children and young adult stories.

Click here to read another poem by Pascale and here to appreciate her visual art.

Pascale Doxy

About these ads